Markedsplass

Nordic har gjennom en årrekke, både ved bruk av vårt eget meglerbord og eksterne samarbeidspartnere, bygget opp en velfungerende markedsplass for omsetning av unoterte aksjer. Meglerbordet tilfører likviditet i et ikke-likvid marked innenfor unoterte aksjer. Våre erfarne meglere følger markedet gjennom kontinuerlig overvåking og personlig oppfølgning av våre kunders kjøps- og salgsprosesser.

Hvis du ønsker å kjøpe eller selge unoterte aksjer kan du ta kontakt med vårt meglerbord. Meglerbordet vil gi deg informasjon om aktiviteten i de ulike aksjene og du kan legge inn kjøps- eller salgsordre på de kurser du ønsker.

 

Kontakt vårt meglerbord for å motta informasjon om markedsplassen

 

Tjenesten leveres av Nordic Securities AS, org.nr. 994 290 118. Om selskapet