Unoterte aksjer

Image

Våre meglere tilfører likviditet i et ikke-likvid marked for unoterte aksjer.

Megling av unoterte aksjer, syndikater og eiendomsfond åpner for muligheten til å gjøre ikke-likvide investeringer likvide.

Mangelen på likviditet er en av utfordringene investorer møter i markedet for unoterte aksjer. Nordic har via vårt nettverk og våre samarbeidspartnere meget gode muligheter for å identifisere mulige kjøpere og selgere i unoterte aksjer som ellers ikke ville blitt omsatt. På denne måten ønsker Nordic å være den foretrukne partneren og skape Norges største markedsplass for unoterte aksjer.

Totalmarkedet for unoterte fond eller aksjer er på mange milliarder kroner fordelt på et hundretall ulike aksjer. I tillegg kommer et stort syndikatmarked og OTC-markedet (unoterte aksjer omsatt av meglerhus utenfor børs). Unoterte aksjer er ikke notert på en regulert børs, som for eksempel Oslo Børs, hvor likviditeten er relativ stor og hvor man lett kan omsette sine aksjer.

I det unoterte markedet må man kartlegge både kjøps- og salgsinteresser på vegne av de kunder som vil kjøpe eller selge sine unoterte aksjer. Likviditeten er relativ dårlig og det kan til tider være liten eller ingen omsetning i aksjen.

Det finnes i dag unoterte aksjer innenfor mange aktivaklasser som for eksempel Eiendom, Shipping, Infrastruktur og Private Equity m.fl. Nordic fokuserer på å tilføre dette markedet likviditet ved å legge til rette en velfungerende markedsplass for unoterte aksjer for våre kunder.

 

Markedsplass

Nordic har gjennom en årrekke, både ved bruk av vårt eget meglerbord og eksterne samarbeidspartnere, bygget opp en velfungerende markedsplass for omsetning av unoterte aksjer. Meglerbordet tilfører likviditet i et ikke-likvid marked innenfor unoterte aksjer. Våre erfarne meglere følger markedet gjennom kontinuerlig overvåking og personlig oppfølgning av våre kunders kjøps- og salgsprosesser.

Hvis du ønsker å kjøpe eller selge unoterte aksjer kan du ta kontakt med vårt meglerbord. Meglerbordet vil gi deg informasjon om aktiviteten i de ulike aksjene og du kan legge inn kjøps- eller salgsordre på de kurser du ønsker.

 

Kursliste

Nordic sender regelmessig ut en kursliste for unoterte aksjer til potensielle kjøpere og selgere slik at disse kan følge med på den faktiske kursutviklingen. I stedet for at aksjonærene forholder seg til en kurs som de ulike aksjeselskapene selv har satt (VEK – Verdijustert egenkapital), vil de faktisk omsatte kurser gi en mer korrekt indikert markedsverdi for aksjene. I tillegg til siste omsatte kurs, gir kurslisten også en oversikt over kjøpsinteresser og salgsinteresser på de unoterte aksjene.

 

Kontakt vårt meglerbord for å få tilgang til våre tjenester