Valuta

Når du handler valuta, kjøper du alltid én valuta og selger en annen. Du spekulerer med andre ord i at verdien på den ene valutaen stiger eller synker i forhold til den andre.

Valutahandel utføres på margin, det vil si at du kun plasserer et lite beløp, kalt «margin», av den totale verdien til handelen. Valutatrading pågår 24 timer i døgnet, fra søndag kveld til fredag kveld. Nordic Securities tilbyr tilgang til de aller fleste valutakryss med svært konkurransedyktige handelsbetingelser.

Nordic samarbeider med Saxo Bank, som leverer en ledende plattform for valutahandel. Vi tilbyr våre kunder en stort utvalg av produkter innenfor valutahandel. Spot, forward(termin) og opsjoner, Vanilla og Binære. Nordic kan være din rådgiver og bistå med å utarbeide en gjennomtenkt og tilrettelagt strategi som er tilpasset din risikoprofil. Systemet gir mange muligheter til aktiv handel og du har gode verktøy til disposisjon som sikrer at valgt strategi kan gjennomføres. Kunder i Nordic får tilgang til vår Morgenrapport som utarbeider spesifikke analyser med gode dokumenterte resultater.

Nordic kan også bistå kundene i valutahandel med fysisk levering.

  • Omfattende valutaproduktdekning og erfarne meglere.
  • Svært konkurransedyktig spread (forskjell kjøp-salg)
  • Lave marginkrav

 

 

Kontakt oss for mer informasjon