Obligasjoner

Obligasjoner er gjeld, altså rentepapir, med løpetid over 1 år som regnes som en mindre risikofylt investeringsklasse enn aksjer. Dette fordi de som regel svinger mindre og tilbyr regelmessige utbetalinger, kalt kupongrenten. Risikoen i en obligasjon handler om å vurdere tilbakebetalingsevnen til den som utsteder obligasjonen, altså den som låner pengene.

Nordic kan tilby handel i en rekke stats- og selskapsobligasjoner. Ordrer på obligasjoner bør gjøres i konsultasjon med megler som kan kartlegge mulighetene på grunnlag av investor sin interesse, avkastningskrav og risikovillighet. En kan også få tilsendt en fullstendig liste over tilbudet vårt. Obligasjoner kan også brukes som sikkerhet for handel i marginprodukter som valuta og CFD-er.

  • Stort utvalg av stats- og selskapsobligasjoner
  • Muligheter for sanntidsovervåkning
  • Opptil 95% obligasjonssikkerhet til handel med marginprodukter

 

Kontakt oss for mer informasjon