Aksjer

Vi tilbyr handel i aksjer på børser fra hele verden.  Vi er opptatt av å ha et internasjonalt perspektiv og fokuserer på handel i de mest kjente og likvide selskapene i Norge, Norden, Europa og USA.

Vårt system for ordreformidling sikrer våre kunder fordeler av rask og best mulig utførelse (Smart Order Routing). Smart Order Routing medfører at kundeordrer alltid vil styres til det markedet som har den beste prisen.

Når du eier aksjer gjennom Nordic Securities, vil disse også kunne brukes som sikkerhet for marginhandel i valuta, og CFD-er. Dette gir investor mer fleksibilitet   i risikostyringen av porteføljen og samtidig adgang til mer avanserte handelsstrategier.

  • Fokus på likvide selskap
  • Smart Order Routing
  • Aksjer som sikkerhet for marginhandel

 

Kontakt oss for mer informasjon