Kapitalforvaltning

Image

Nordic tilbyr fondsforvaltning og aktiv forvaltning for private og institusjonelle investorer.

I Nordic tror vi på å skape positiv avkastning uavhengig av om globale finansmarkeder stiger eller synker. En solid forvaltningskultur basert på kunnskap og rigid risikohåndtering gjør det mulig å generere en langsiktig positiv avkastning med lavere svingninger enn aksjemarkeder.

Gjennom å tilby de beste alternative produktene på markedet ønsker Nordic å bygge en langvarig relasjon til sine investorer basert på tillitt, stabilitet og resultater. Med investeringsprodukter for ulik risikoappetitt kan Nordic tilby både løsninger og investeringsråd til enhver investor.

Gjennom Nordic får du tilgang til både fond, modellporteføljer og aktiv forvaltning.