Personlig rådgiver

Med en av våre erfarne rådgivere får du din egen kompetente rådgiver som forvalter din formue personlig, tilpasset deg og dine behov.

Din rådgiver sørger for at din portefølje er i tråd med dine ønsker om forventet avkastning, risiko, krav til likviditet, investeringsmål og tidshorisont. Vårt fokus er å skape langsiktige verdier for deg som kunde. Våre investeringsråd omfatter alternativer fra mange ulike aktiva klasser, som aksjer, obligasjoner, aktiv forvaltning, fondsprodukter og andre verdipapirer. På tvers av de ulike produktene legger vi til rette for skreddersydde finansielle løsninger og tilpassede investeringsporteføljer.

Rådgiveren vil gjennom vår analysemodell kunne tilby investeringsrådgivning og wealth management i tråd med dine ønsker og behov. Risikostyring og løpende oppfølging er bærende elementer i vår filosofi og arbeidsmetodikk.

 

Kontakt en av våre profesjonelle rådgivere