Kapitalinnhenting

Våre tjenester omfatter komplett utførelse av gjelds- og egenkapitalemisjon. Dette innebærer full utarbeidelse av informasjonsmateriell, prosjektledelse, skreddersydd rådgivning og gjennomføring av transaksjonen.

Vi har opparbeidet oss verdiskapende, langsiktige kundeforhold og sterke relasjoner med investorer og selskaper. Vi har oppnådd solide resultater innen kapitalinnhenting for små og mellomstore virksomheter, hvor vi spesielt har lykkes godt innen olje og oljeservice, tradisjonell industri og teknologi.

 

Kontakt oss for mer informasjon