Analyse

Vil du vite mer?

Vår analysefilosofi er basert på momentum. Våre modeller er utprøvd i markedet over lang tid med meget gode resultater.

Momentumbasert analyse baserer seg på antagelsen om at aksjer som allerede har vist styrke, har større sjanse for å stige videre enn aksjer som er svake. Våre modeller er utprøvd i markedet over lang tid med gode resultater. Våre analyser har ikke et fast kursmål eller tidshorisont, men sier noe om hvilken retning verdipapiret vil ta i tiden som kommer.

Vi kombinerer våre momentum-modeller med fundamentale analyser utarbeidet av våre analytikere. Ved å bruke disse to metodene sammen finner vi de aksjene der vi mener sjansen for kommende kursoppgang- eller nedgang er størst. Oppgang eller nedgang i aksjer er sjeldent jevnt fordelt over perioden verdsettelsen gjelder for, og vi prøver derfor å identifisere verdipapirer med unormalt stort kjøps- eller salgspress.

Kontakt oss for mer informasjon.