Investeringsråd

For å gi deg kvalifiserte anbefalinger om alternative økonomiske disposisjoner tilpasset deg og dine behov, vil vår første prioritet være å forstå din økonomiske situasjon. Gjennom kartlegging av din kunnskap om produkter, erfaring i markedet, risikovillighet og avkastningsønske, vil vi kunne gi deg konkrete anbefalinger om alternative økonomiske disposisjoner, investeringsløsninger og produkter som er egnet for deg. Dine investeringsvalg vil videre ivaretaes gjennom personlig og tilpasset rådgivning med løpende oppfølgning.

 

Kontakt oss for mer informasjon