Hvilke investeringsløsninger passer for deg?

Vår oppgave er å levere best mulig resultater og tjenester for våre investorer gjennom systematiske prosesser for analyse, aktiv rådgivning og kontinuerlig oppfølging. Vårt mål er å levere de riktige løsningene til enhver tid, tilpasset dine behov. Verdipapirhandelsloven krever at kunder som tilbys investeringsråd gjennomgår en egnethetstesting for å sette verdipapirforetaket i stand til å anbefale de investeringstjenester og de finansielle instrumenter som best egner som for kunden. Våre rådgivere hjelper deg gjennom en slik egnethetstesting.

 

Kontakt oss for å finne ut hvilke insteringsløsninger som passer for deg

 

Tjenesten leveres av Nordic Investment Management AS, Org. Nr 994 418 769.
Om selskapet.