Utsettelse av iverksettelse

Finansdepartementet har den 23.februar 2017 besluttet at iverksettelse av Finanstilsynets vedtak av 5.januar 2017 om å kalle tilbake Nordic Securities AS’ tillatelse til å yte investeringstjenester samt tilknyttede tjenester, utsettes i tre måneder fra klagen ble oversendt fra Finanstilsynet til departementet. Finanstilsynet har den 8. mars utvidet iverksettelse av vedtak til 1. juli 2017.

Det vil si utsettelse av iverksettelsen til 1. juli 2017.

 

Les mer her