Turbulent vår i vente

Den seiglivede myten «sell in May and stay away» er ikke helt uten rot i virkeligheten. I år mener vi at det kan være ekstra stor grunn til å være påpasselig i aksjemarkedet når sommeren nærmer seg.

1. Aksjemarkedet kan vanskelig beskrives som billig på dagens nivåer.

OSEBX prises til 14,7 x forventet resultat per aksje de neste 12 månedene, et nivå som selv overstiger toppene i årene før finanskrisen. Gjennomsnittlig prising for Oslo Børs de siste 10 årene er på 11 x forventet resultat per aksje.


Les mer her