Hvem skal investere for fremtiden?

Å tro at utenlandske investeringer er veien å gå for fremtidens Norge, er et gigantisk blindspor - om det ikke gjøres riktig.

Cambridge-økonomen Ha-Joon Chang har i mange år satt søkelyset på effektene av utenlandske investeringer i fremvoksende økonomier, og har fått støtte av et stadig bredere kobbel av forskere for konklusjonene han trakk i verket som virkelig gjorde ham kjent, Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective.

Les mer