Nordic Securities

Nordic Securities AS tilbyr handel i aksjer, indekser, valuta og obligasjoner - både nasjonalt og internasjonalt. Du kan handle på vår prisbelønnede handelsplattform både via våre meglere, på internett, mobil eller i en kombinasjon.

Med en av våre erfarne rådgivere får du din egen kompetente wealth manager som forvalter din formue personlig, tilpasset deg og dine behov. Du kan investere på tvers av aktivaklasser, som aksjer, aktiv forvaltning og langsiktige investeringsløsninger, og har til enhver tid full oversikt over din portefølje.

Selskapet har et egenutviklet analysekonsept - momentumstrategi som ser på trender, sier noe om antatt retning verdipapiret vil ta i tiden som kommer og gir spennende muligheter for investor.

Vår corporate avdeling gir rådgivning på blant annet kapitalstruktur og industrielle strategier, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak. Vi bistår SMB-markedet med å øke kapitalbasen og gir private investorer mulighet for å gå inn tidlig i selskaper som ikke handles på dagens markedsplasser.

Nordic Securities AS er et verdipapirforetak med konsesjoner til å utføre følgende investeringstjenester:

  • mottak, formidling  og utførelse av ordre på vegne av kunde
  • investeringsrådgivning som definert i verdipapirhandellovens § 2-4 første ledd
  • plassering av offentlige tilbud, plassering av emisjoner, samt garantistillelse for fulltegning av emisjoner eller tilbud om kjøp av finansielle instrumenter

Nordic Securities AS har også konsesjon til å yte følgende tilleggstjenester:

  • rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak
  • utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter

 

Risikoinformasjon

Forretningsvilkår

Finanstilsynets konsesjonsregister

Rutine for behandling av kundeklager

Nordics bonusmodell for ansatte omfattet av Bonusforskriften

Nordic Securities AS with registered office: Bryggen 5, 5003, Bergen, Norway is authorised and regulated by the Norwegian Financial Services Authority. Nordic Securities AS is registered with Bronnoysund under the reference number (Org. nummer 994290118). Nordic Securities AS is a subsuidiary of The Nordic Group AS, registered with Bronnoysund under the reference number (Org. number 999 564 976).